• Wijkvisie ontwikkelen

Het einddoel is duidelijk. De wijk moet energieneutraal worden in 2050 bijvoorbeeld. Of de wijk moet gasloos worden binnen 10 jaar. In deze fase maken we een analyse van de huidige situatie van de wijk. Wie zijn de stakeholders, wat is de potentie en wat zijn de kansen in de wijk.

We starten met een analyse van openbare data en informatie die bij onze partners beschikbaar is. Deze scan op basis van deskresearch geeft een eerste indruk van de haalbaarheid van de doelen en inzicht in verdere onderzoeksbehoefte.

Onderzoek bij stakeholders

De tweede stap is nader onderzoek bij stakeholders. Welke data is er bij de verschillende stakeholders aanwezig, waar zien we de grootste kansen en welke informatie is nog niet helder.

Deze aanpak leidt tot een wijkvisie. De wijkvisie is altijd in ontwikkeling. Het is een levend document waar steeds nieuwe informatie aan toegevoegd wordt aan de hand van actuele gebeurtenissen. Stel, iemand plaatst zonnepanelen op zijn dak of een nieuw bedrijf vestigt zich in de wijk nadat de eerste analyse heeft plaatsgevonden, dan verandert dat de situatie van de wijk en wordt dat meegenomen in de wijkvisie.

Onze partners

logo SDW
AGEM