Klimaatdoelen bereiken met een integrale wijkvisie

Een wijk is net zo divers als haar bewoners. Er is geen eigenaar, geen wijkdirecteur, niet één vast aanspreekpunt voor de wijk. Er is geen centrale regie. Een wijk is een verzameling van mensen die wonen, werken, leren, recreëren en voor elkaar zorgen. En de belangen lijken vaak net zo verschillend als de mensen. Gemeente, corporatie, scholen, bedrijven, bewoners hebben elk hun eigen taak en agenda. Maar er is wel degelijk een gezamenlijk belang, bijvoorbeeld als het gaat om het behalen van klimaatdoelen.

voor-gemeentes-en-corporaties

De drie stappen wijkaanpak van WDW

WDW brengt de gezamenlijke belangen op tafel en ontwikkelt een wijkvisie en een wijkplan door samenwerking te organiseren. We hebben hiervoor een model in drie stappen ontwikkeld:

 • Wijkvisie ontwikkelen
  Zonder een gedragen visie op de wijk, is het niet mogelijk om goed samen te werken. Dus dat is altijd de eerste stap. In deze analysefase draait om het vaststellen van de bestaande situatie, het in kaart brengen van de kansen en obstakels en het inventariseren van alle belangen en stakeholders.

  Lees verder >>

 • Slimme integrale oplossingen
  Is de visie helder, dan maken we een plan. In deze planfase betrekken we alle stakeholders in de wijk, bepalen we de optimale oplossingen, zetten deze uit in tijd en ontwikkelen een plan voor financiering en draagvlak.

  Lees verder >>

 • Gezamenlijke aanpak
  WDW brengt een samenwerking tot stand die past bij het wijkplan.

  Lees verder >>

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 890184.

Onze partners

logo SDW
AGEM