Sité verduurzaamt 240 woningen in Overstegen

In de Doetinchemse wijk Overstegen verbetert Sité Woondiensten de komende jaren ruim 240 woningen. Aanvullend op het reguliere groot onderhoud worden verduurzamingsmaatregelen getroffen, zoals het aanbrengen van extra isolatie en het installeren van zonnepanelen. Bewoners dachten mee met het plan voor de verbetering van hun woning. Voor de aanpak van de woningen in Overstegen werkt Sité samen met WDW Ontwikkelend Beheer. De 240 woningen worden in verschillende fases uitgevoerd. De werkzaamheden aan de eerste 56 woningen starten in november. De verwachting is dat halverwege 2022 het hele project afgerond is.

Van Wijnen verder met HAL als nieuwe eigenaar

Van Wijnen heeft op 3 juni 2020 een overeenkomst getekend om de onderneming over te dragen aan nieuwe aandeelhouders met als doel om de grensverleggende ambities voor groei en vergaande digitalisering en industrialisering van het concern verder vorm te geven. Met Van Wijnen als 100% aandeelhouder van WDW, maakt WDW deel uit van deze overname.

WDW ontvangt subsidie Horizon 2020

WDW Wijkaanpak ontvangt Europese subsidie uit het Horizon 2020 programma voor de uitwerking van een businessmodel voor de wijkgerichte verduurzaming van vastgoed.