Energietransitie op wijkniveau

WDW ontwikkelt een wijkvisie en een wijkplan door samenwerking te organiseren.

Klimaatdoelen bereiken met een integrale wijkvisie

Een wijk is net zo divers als haar bewoners. Er is geen eigenaar, geen wijkdirecteur, niet één vast aanspreekpunt voor de wijk, kortom er is geen centrale regie. Een wijk is een verzameling van mensen die wonen, werken, leren, recreëren en voor elkaar zorgen. En de belangen lijken vaak net zo verschillend als de mensen. Gemeente, corporatie, scholen, bedrijven, bewoners hebben elk hun eigen taak en agenda. Maar er is wel degelijk een gezamenlijk belang, bijvoorbeeld als het gaat om het behalen van klimaatdoelen. WDW brengt deze gezamenlijke belangen op tafel en ontwikkelt een wijkvisie en een wijkplan door samenwerking te organiseren.

Meer informatie over onze wijkaanpak

Sité verduurzaamt 240 woningen in Overstegen

Lees het artikel...

Van Wijnen verder met HAL als nieuwe eigenaar

Lees het artikel...

WDW ontvangt subsidie Horizon 2020

Lees het artikel...
 • Wijkvisie
  ontwikkelen

Op basis van de analyse, bepalen we de visie op de toekomst van de wijk. Wat moet er gebeuren om de gezamenlijke doelen te bereiken?

 • Slimme integrale
  oplossingen

Innovatieve duurzame concepten combineren we met bewezen energetische verbetermaatregelen in een integraal wijkplan.

 • Gezamenlijke
  aanpak

Om het wijkplan uit te voeren, organiseren we samenwerking waarbij alle benodigde expertise vertegenwoordigd is.

Waarom nu?

De urgentie is duidelijk: de aarde warmt op en fossiele grondstoffen raken uitgeput. Om de wereld leefbaar te houden voor volgende generaties moet er iets gebeuren. De sleutel ligt in de wijk. Daar kunnen we het anders aanpakken. Het antwoord vinden we in slimme energetische verbeteringen, in circulariteit en in lokale en duurzame energieoplossingen. De aanpak van WDW zorgt er niet alleen voor dat de klimaatdoelen behaald worden, maar ook dat wijken socialer, groener en mooier worden.

Nieuwsgierig hoe we dat doen? Meer informatie over wat het oplevert

Voordelen van onze wijkaanpak

 • Samenwerken
  Er wordt gewerkt voor, in en met de wijk. De bewoners worden op een zo’n goed mogelijke manier betrokken bij de verduurzaming van hun wijk en woning.
 • Ruime ervaring
  Bij WDW hebben we ruime ervaring en weten we waar de uitdagingen liggen en hoe we deze moeten tackelen.
 • Duidelijke visie
  We weten waarvoor we het doen en verliezen daarom nooit het grote plaatje uit het oog. Ons beleid is strak, maar ook menselijk, we doen het samen.

Onze partners

logo SDW
AGEM